Tämä onkin todella yleinen unelma, ainakin kun kysytään pikkupojilta tai miksei tytöiltäkin. Tai kyllähän, ihan aikuisetkin ihmiset saattavat unelmoivan poliisintyöstä. Poliisi onkin yksi maailman arvostetuimmista ja tärkeimmistä ammateista, jonka takia onkin tärkeää, että riittävän moni haluava hakeekin opiskelemaan poliisiksi. Poliisin ammatti onkin jokaiselle maalle elintärkeä ja ilman poliiseja olisi moni maa Suomi mukaan lukien, suuressa kaaoksessa. Poliisien tärkein tehtävä onkin pitää maan kansalaiset kurissa ja päättää rikollisuudet. Poliisi pitää huolen siitä, että jokaisella olisi mahdollisimman turvallinen olo kaduilla kävellessä ja siitä että rikollisuus pysyy mahdollisimman pienenä. Poliisi yrittääkin kaikin keinoin saada kytkettyä rikollisuutta pois, jotta maasta saataisiin mahdollisimman hyvä elää kaikille siellä asuville. Tässä artikkelissa käymmekin hieman läpi, että mitä poliisin työ oikeasti on ja miten poliisiksi oikein pääsee.

Unelmana ura poliisina
Unelmana ura poliisina

Poliisi on jokaisen valtiovallan oma organisaatio, jonka tehtävänä on vahtia ja turvata yleistä järjestystä kansalaisille ja maassa oleville. Poliisi ennaltaehkäisee kaikkia mahdollisia rikoksia ja selvittää jo tapahtuneita, josta poliisi laittaa ne oikeudelle syyteharkintaan. Sana poliisi tarkoittaakin latinan kreikaksi hallitusta tai hallintoa, josta se on käännetty jokaiselle kielelle sopivaksi. Poliisi onkin yksi sanoista, joka on samanlainen jokaisessa maailman maassa. Tämä onkin erittäin tärkeä piirre, nimittäin silloin kyseiseen maahan matkustajatkin osaavat tarvittaessa kutsua poliisin paikalle ja tunnistavat poliisin sellaisen nähdessään.

Suomessa poliisilla virkavelvollisuus, joka määrä sen, että hän on velvollinen toiminaan rikostilanteessa ja lain rikkomista on aina rangaistava. Läntisessä oikeusjärjestelmässä poliisin päärooli on ylläpitää yleistä järjestystä, tutkia rikoksia, etsiä rikoksista epäillyt, ottaa rikolliset kiinni ja heidän vieminen syyttäjille. Syyttäjä taas päättää tämän jälkeen, että viedäänkö juttu oikeuteen ja millä perusteilla. Poliisi voi myös osallistua järjestyksenvalvontaan erilaisissa suurissa tapahtumissa, kuten festivaaleissa. Poliisi on myös apuna hätätilanteissa, kuten onnettomuuksissa ja rikoksien tapahtumishetkillä, jolloin voi aina soittaa yleiseen hätänumeroon. Hätänumeroon soittaminen hälyttääkin aina poliisin paikalle. Poliisi on myös apuna etsimässä kadonneita henkilöitä ja auttamassa erilaisissa pelastusoperaatioissa. Pohjoismaissa poliisin tehtävänä on myös reagoida osaan rikkomuksista määräämällä erinäisiä sakkoja ja viemällä rikesakot rangaistusvaatimusmenettelyn mukaan päiväsakkorangaistuksista vastaavalle syyttäjälle vahvistettavaksi. Poliisi myös suorittaa esitutkinnan merkittävissä rikoksissa, jonka jälkeen toimittaa kaikki asiakirjat syyttäjälle. Syytäjä vastaa tässäkin tilanteessa syytteen nostamisesta. Poliisin yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös pysäyttää huumeiden myyminen ja saada niiden välittäjät kiinni.

Poliisinkoulutus

Poliisiksi voi opiskella Suomessa poliisiammattikorkeakuilussa, joka sijaitsee Tampereella. Poliisiksi opiskellessa onkin läsnäolo velvollisuus, eikä poliisiksi voi opiskella etänä. Poliisin opinnot sisältävätkin runsaasti käytännön harjoituksia, jonka takia läsnäolo on välttämätöntä. Poliisikoulu onkin yksi vaativimmista kouluista ja vaatii todella suurta panostusta ja omistautumista. Poliisin työ on erittäin tärkeää, jonka takia onkin myös tärkeää, että poliisit ovat erittäin hyvin koulutettuja. Poliisikouluun järjestetäänkin vaativat pääsykokeet jotka pitävät sisällään, niin fyysisen eli kunnollisen kokeen ja kirjallisen kokeen. Poliisilla on myös oltava täysin puhtaat paperit, eli edes mitään pikkurikoksia ei ole saanut tapahtua, jos haluaa poliisikouluun.

Poliisikoulun vaatimuslista onkin todella tiukka, joka varmistaa sen, että poliisiksi pääsee valmistumaan vain siihen kykenevät henkilöt niin fyysisesti kuin henkisestikin. Vaatimuksina on Suomen kansalaisuus, vähintään toisen asteen koulutus, riittävä terveys, B-luokan ajokortti, luotettavuus, nuhteettomuus ja rehellisyys. Riittävä terveys tarkoittaa sitä, että hakijalla ei saa olla mitään sellaista sairautta tai vammaa, joka saattaa vaikuttaa työhön. Näön pitää myös olla vähintään 0.2 ilman silmälaseja tai piilolinssejä.