Tässä artikkelisarjassa käytiin läpi SWAT-tiimien yleiskuvaus ja lyhyt syntyhistoria, tässä osassa käsitellään SWAT-tiimien jäsenten rekrytoimista ja koulutusta.

Yhdysvaltain eri poliisivoimissa käsitellään SWAT-tiimien rekrytointia eri tavoin. Yleensä kokeneet poliisit hakevat tehtäviin vapaaehtoisesti. Jos se täyttävät kovat vaatimuksen, heidät otetaan tiimiin. Kyseessä on vastaava tilanne kuin arvostetun yliopiston pääsykokeet. Halu olla osa eliittijoukkoa ajaa näitä poliiseja ottamaan vastaan ylimääräisiä vastuutehtäviä ja velvollisuuksia. Joissain poliisilaitoksissa SWAT-tehtävät mielletään erääksi vaiheeksi poliisin uralla. Näissä laitoksissa jokainen poliisi käy lopulta läpi kahden vuoden SWAT-tehtävävalmiuden halustaan riippumatta

Swat-tiimien toiminta osa 2
Swat-tiimien toiminta osa 2

Yksiköiden koulutus on raskasta ja jatkuvaa

SWAT-tiimin jäsenten koulutus voi olla hyvin raskasta. Yksikään SWAT-yksikkö ei koskaan saa koulutustaan lopullisesti päätökseen, vaan heidän täytyy pitää yllä jatkuvasti kuntoaan ja kykyään reagoida erilaisiin tilanteisiin automaattisesti. Osa-aikaiset SWAT-yksiköt pienemmissä kaupungeissa saattavat harjoitella vain 16 tuntia kuukaudessa, kun taas suuremmat kokoaikaiset yksiköt käyttävät paljon enemmän aikaa erilaiseen harjoitteluun.

Harjoitukset alkavat fyysisen kunnon ylläpidosta. Pitkän matkan juoksua, joskus raskaan suojavarustuksen kanssa, yhdistetään punnerruksiin, istumaannousuihin, painoharjoitteluun ja esterataharjoitteluun ketteryyden kehittämiseksi. Toinen tärkeä tekijä SWAT-koulutuksessa on tarkkuusammunta. Useimmissa SWAT-yksiköissä jokaisen jäsenen on oltava loistavia ampuvia ja monet tiimin jäsenet ovat valtuutettuja tarkka-ampujakouluttajia.

Ampumisharjoittelun on oltava riittävän monipuolista

Paikallaan olevaan maaliin osuminen ampumaradalla ei riitä, vaan tiimin jäsenet harjoittelevat ampumista liikkeellä ollessa valiten vihollismaaleja siviilimaaleista, tulittamalla linnoitettuja huoneita tai autoja ja ampumalla keskivertopoliisia suuremmalla tarkkuudella. Tämä koulutus pitää sisällään käsiaseet, haulikot ja kiväärit sekä konepistoolit. SWAT-tiimit luottavat pitkälti harjoiteltuihin skenaarioihin ja simulaatioihin. Vaikka he eivät voi mallintaa aivan täydellisesti ansoitettuun huumemyyjän asuntoon rynnäköimistä tai panttivankitilannetta, nämä harjoittelutilanteet ovat paljon tehokkaampi koulutustapa kuin pelkästään niistä keskusteleminen. Resursseista riippuen tiimit saattavat käyttää tietokoneella luotuja simulaatioita tai täyden mittakaavan harjoituksia. Autiot talot tai puusta tehdyt sokkelot maaleina toimivilla pahvihahmoilla, nukeilla tai jopa toisilla tiimin jäsenillä antavat SWAT-ryhmäläisille mahdollisuuden kokeilla erilaisia tilanteita, oppia virheistään ja yrittää uudelleen. Tietyt tiimin jäsenet saattavat käydä läpi erikoistuneempaa koulutusta. Edistynyttä harjoittelua on tarjolla tarkka-ampujille, räjähdeasiantuntijoille, tiedusteluasiantuntijoille ja panttivankineuvottelijoille. Vaikka monet poliisilaitokset pitävät mieluummin SWAT-tiimin ja neuvottelijat erillään, Los Angelesin poliisilaitoksen SWAT-tiimin jokainen jäsen käy läpi neuvottelijakoulutuksen, ja useimmat tiimin jäsenet ovat koulutettuja ottamaan käsiinsä pääneuvottelijan roolin. FBI ja jotkut armeijan osastot tarjoavat myös lisäkoulutusmahdollisuuksia.

Yksiköiden kustannukset voivat nousta suuriksi

SWAT-tiimien kustannukset kunnallisella tasolla voivat vaihdella todella paljon. Suurilla urbaaneilla alueilla SWAT-tiimi toimii yleensä valmiudessa kellon ympäri jopa 60 poliisin kokoisen osaston voimin. Kustannukset erilaisten välineiden ja tarvikkeiden, jäsenten koulutuksen ja muun henkilökunnan osalta voivat nousta tällöin jopa miljooniin dollareihin. Pienemmissä kaupungeissa saatetaan pärjätä 10 henkilön tiimillä, jonka jäsenet toimivat tavallisesti normaaleina poliiseina, mutta he osallistuvat SWAT-yksikön toimintaa tarvittaessa. Tällaisen yksikön kustannukset pienessä kaupungissa voivat olla sata tuhatta dollaria ja yksikön perustamiskustannukset vielä enemmän. Monet kunnat ja kaupungit ovat yhdistäneen onnistuneesti omia ja naapuripiirikuntien ja kaupunkien resursseja, jolloin he ovat pystyneet luomaan oman alueellisen SWAT-tiiminsä. Jokaisessa kunnassa on muutamia koulutettuja SWAT-tiimin jäseniä ja tärkeimpiä yksikön tarvitsemia välineitä, minkä ansiosta he kykenevät muodostamaan täyden SWAT-tiimin, kun heidät kulloinkin kutsutaan hätiin. Yhdysvalloissa myönnetään myös liittovaltiotason määrärahoja kotimaan turvallisuusviraston kautta, minkä avulla poliisilaitokset voivat maksaa SWAT-koulutuksen ja tiimin vaatimat välineet.