Paloja on sammutettu koko ihmiskunnan historian ajan, mutta vasta 1600-luvun loppupuolella alettiin perustaa yksityisiä palokuntia, jotka toimivat vakuutusyhtiöiden alaisuudessa.

Palo sammutettiin vain, jos kiinteistö oli maksanut siitä paikalle saapuneelle palokunnalle. Yhdysvalloissa 1800-luvun alkupuolella vakuutusyhtiöt maksoivat ensimmäisenä paikalle saapuneelle palokunnalle sammutusrahaa, ja heillä oli myös omat yhtiöt, jotka korjasivat tulipalon aiheuttamia vahinkoja. Ensimmäinen kunnallinen organisoitu palolaitos perustettiin Skotlannin Edinburghiin vuonna 1824 James Braidwoodin johdolla. James Braidwood siirtyi Lontooseen, jonne perustettiin oma palolaitos vuonna 1833.

Palokunta Isossa-Britanniassa

Braidwood sai traagisesti surmansa vuonna 1861 ollessaan sammuttamassa varaston tulipaloa Lontoon Tooley Streetillä. Hän jakoi palokuntalaisille annoksittain rommia heidän moraalinsa kohottamiseksi tämän suuren tulipalon aikana, kun hänen päälleen kaatui seinä. Rommiannosten jakaminen palokunnalle juontaa juurensa palokunnan ja laivaston väliseen yhteyteen. Monet merimiehet liittyivät varhaisina vuosina palokuntiin, koska heidät nähtiin kurinalaisina, luotettavina ja vahdinvaihtojärjestelmään tottuneina työläisinä. Muualla Britanniassa käytettiin joko vapaaehtoisia palokuntia tai kaupungin omia palokuntia.

Palokunnan jäsenet ovat auttaneet yhteisöä ja toimineet hyväntekeväisyyden eteen kaikkien palokunnan sukupolvien ajan. Palomiehet saattoivat esimerkiksi esiintyä lentolehtisten kuvissa, joiden avulla kerättiin rahaa leskille ja orvoille. Ennen vuotta 1938 Isossa-Britanniassa oli 1400–1500 kunnallista pientä palokuntaa, joita johtivat paikalliset valtuustot. Vuonna 1938 perustettiin ensimmäinen kansallinen palokunta, joka uudistui pian National Fire Service -palolaitokseksi. NFS:n muotoutuminen varmisti, että kaikilla palokunnilla oli samanlaiset perusvälineet toisen maailmansodan aikana, joka on ollut Britannian palolaitoksen kautta aikojen kiireisintä aikaa.

Toisen maailmansodan jälkeen

National Fire Servicen palomiehet olivat mukana D-Dayn maihinnousussa, jolloin heidän tehtävänsä sammuttaa sotilaiden taisteluiden aiheuttamia tulipaloja ja suojella kyliä. Fire force 14 -nimellä toiminut yksikkö toteutti tehtäviään rohkeasti joskus vihollistulen alaisina. Pääministeri Winston Churchill tuli apuun Blenheim Placessa, kun tulipalo levisi katon läpi, hän liittyi palomiesten mukaan ja alkoi sammuttaa paloa. Winston Churchill piti palomiehiä aina suuressa arvossa ja toisen maailmansodan aikaan hän nimitti heitä nokikasvoisiksi enkeleiksi. Sodan jälkeen Britannian palolaitoksen ottivat haltuun paikalliset viranomaiset. Palolaitoksia määräävä laki tuli voimaan vuoden 1948 alusta. Säädöksen johdosta maassa oli 148 piirikunnallista palokuntaa. Vuonna 1974 paikallishallinnot uudelleenorganisoitiin ja monia palokuntia sulautettiin toisiinsa, jolloin useita paikallisia kaupunki- ja piirikuntatason palokuntia lakkautettiin. 1990-luvulle tultaessa ja 2000-luvulla palokunta on kokenut runsaasti uusia ja haastavia ongelmia, ja sen on pitänyt ottaa käyttöön uusia tekniikoita ja välineitä kohdatakseen muuttuvan maailman haasteet. Sodan jälkeen Britannian palolaitoksen ottivat haltuun paikalliset viranomaiset. Palolaitoksia määräävä laki tuli voimaan vuoden 1948 alusta. Säädöksen johdosta maassa oli 148 piirikunnallista palokuntaa. Vuonna 1974 paikallishallinnot uudelleenorganisoitiin ja monia palokuntia sulautettiin toisiinsa, jolloin useita paikallisia kaupunki- ja piirikuntatason palokuntia lakkautettiin. 1990-luvulle tultaessa ja 2000-luvulla palokunta on kokenut runsaasti uusia ja haastavia ongelmia, ja sen on pitänyt ottaa käyttöön uusia tekniikoita ja välineitä kohdatakseen muuttuvan maailman haasteet. Palokunnat alkoivat tehdä yhteistyötä vuodesta 2015 alkaen yksityisten yritysten kanssa, ja ne etsivät uusia keinoja tarjotakseen parempaa palvelua, mutta pysyäkseen myös samalla aikaa mahdollisimman kustannustehokkaina yksikköinä, että ne voisivat tarjota mahdollisimman hyvää palvelua, joka antaa yhteisille rajoille mahdollisimman hyvää vastinetta. Riippumatta palolaitoksen kohtaamista muutoksista sen historian aikana, yksi asia on pysynyt muuttumattomana, se on palokunnan rohkeus, myötätunto ja yhteisöllisyys.

Vapaapalokunnat

Palokunnat toimivat pitkään vapaaehtoisvoimin, jolloin niiden toiminta oli myös monella tapaa sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan kulttuurillisiin ja poliittisiin suhdanteisiin. Muun muassa Saksassa vapaapalokunnan toiminnassa oli mukana 1800-luvulla voimakastakin nationalistista poliittista aktivismia, joka ei liittynyt millään tavoin palontorjuntaan. Suomessa palokunta-aatteeseen on kuulunut keskeisenä periaatteena epäpoliittisuus, mutta myös täällä kansallisuusaate oli voimissaan 1900-luvun alun vapaapalokunnissa.

Vapaapalokunnat ovat synnyttäneet muunlaista talkootoimintaa kaikkialla, minne niitä on perustettu. Suomessa vapaapalokunnat ovat toimineet useissa kylissä yhteen kokoavina voimina, joissa on noussut esille runsaasti muuta kuin palontorjuntaan liittyvää toimintaa. Koska tulipaloja on ollut kuitenkin melko harvoin, yhteisöllisyyttä on pidetty yllä muilla keinoin, ja vapaapalokunnan toiminnasta on tullut sosiaalinen tapaus.