Vuonna 1923 perustettu Interpol on kansainvälinen poliisiorganisaatio, joka koostuu 194 jäsenmaasta. Se ei ole poliisivoimaa perinteisessä mielessä – sen edustajat eivät pysty pidättämään rikollisia. Sen sijaan kyse on pikemminkin tiedonjako-verkostosta, joka tarjoaa kansallisille poliisivoimille mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja torjua kansainvälistä rikollisuutta ihmiskaupasta ja terrorismista rahanpesuun ja laittomaan taidekauppaan.

Ranskassa toimiva organisaatio käyttää keskitettyjä rikollisia tietokantoja, jotka sisältävät sormenjälkitietoja, DNA-näytteitä ja varastettuja asiakirjoja: aarrearkku, joka on niin arvokasta, että poliisi kuuli sitä 146 kertaa sekunnissa vuonna 2017. Interpolin toinen tärkein tehtävä on antaa ilmoituksia: ilmoituksia jäsenille kadonneita tai haluttuja henkilöitä varten. Tunnetuin näistä on ”Punainen ilmoitus”, ilmoitus siitä, että jäsenvaltio haluaisi, että joku pidätetään. Valtiot eivät ole velvollisia noudattamaan näitä ilmoituksia, mutta käsittelevät niitä usein pidätyksen ja luovuttamisen takana. ”Diffuusiot”, jotka voidaan myöntää vähemmän byrokratialla, ovat toinen suosittu tapa hakea pidätyksiä Interpolin kautta. Toisin kuin yleisesti luullaan, Interpol ei ole ylikansallinen lainvalvontaviranomainen, eikä sillä ole edustajia, jotka saavat tehdä pidätyksiä. Sen sijaan se on kansainvälinen järjestö, joka toimii eri maiden rikosoikeudellisten lainvalvontaviranomaisten verkostona. Interpolin vuotuinen talousarvio on noin 113 miljoonaa euroa, josta suurin osa myönnetään vuosittaisten maksuosuuksien kautta 181 maan poliisivoimien jäsenyydestä (vuodesta 2018 alkaen). Vuonna 2013 IInterpolin pääsihteeristön palveluksessa oli 756 henkilöä, jotka edustavat 100 jäsenvaltiota. Sen nykyinen pääsihteeri on Jürgen Stock, Saksan liittovaltion rikospoliisitoimiston entinen varapäällikkö. Hän korvasi Ronald Noblen, entisen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön valtiovarainministeriön sihteerinä, joka luopui marraskuussa 2014 palvellessaan 14 vuotta. Interpolin nykyinen presidentti on Etelä-Korean Kim Jong Yang, joka korvaa Kiinan turvallisuudesta vastaavan varaministerin Meng Hongwei, jonka väitetään jättäneen allekirjoittaneen postilähetyksen kautta lokakuussa 2018 sen jälkeen, kun Kiinan viranomaiset pidättivät ja hävittivät korruptiomaksut.Jotta Interpolia pidettäisiin mahdollisimman poliittisesti neutraalina, sen peruskirja kieltää sen toteuttamasta poliittisia, sotilaallisia, uskonnollisia tai rodullisia toimia tai osallistumaan kiistoihin tällaisissa asioissa. Sen työ keskittyy ensisijaisesti yleiseen turvallisuuteen ja kansainvälisten rikosten torjuntaan ihmisyyttä vastaan, lapsipornografiaan, tietoverkkorikollisuuteen, huumekauppaan, ympäristörikollisuuteen, kansanmurhaan, ihmiskauppaan, laittomien huumausaineiden tuotantoon,] tekijänoikeusrikkomuksiin, kadonneiden ihmisten löytämiseen, taideteosten laittoman kaupan ehkäisemiseen rahanpesuun, järjestäytyneen rikollisuuteen, korruptioon, terrorismiin, sotarikoksiin, aseiden salakuljetuksiin ja rikoksiin.

Mikä on Interpol
Mikä on Interpol

Historia

1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla tehtiin useita ponnisteluja kansainvälisen poliisiyhteistyön virallistamiseksi, mutta ne alun perin epäonnistuivat. Näiden toimien joukossa olivat ensimmäinen kansainvälinen rikostuomioistuimen kongressi Monacossa vuonna 1914 ja kansainvälinen poliisikonferenssi New Yorkissa vuonna 1922. Monacon kongressi epäonnistui, koska sen järjestivät oikeudelliset asiantuntijat ja poliittiset virkamiehet, ei poliisiasiantuntijat, kun taas New Yorkissa Konferenssi ei houkutellut kansainvälistä huomiota.Vuonna 1923 otettiin uusi aloite Wienissä pidetyssä kansainvälisessä rikospoliisikongressissa, jossa kansainvälinen rikospoliisikomitea (ICPC) perustettiin menestyksekkäästi Interpolin edeltäjäksi. Perustajajäseniä olivat poliisiviranomaiset Itävallasta, Saksasta, Belgiasta, Puolasta, Kiinasta, Egyptistä, Ranskasta, Kreikasta, Unkarista, Italiasta, Hollannista, Romaniasta, Ruotsista, Sveitsistä ja Jugoslaviasta. Yhdistynyt kuningaskunta liittyi vuonna 1928. Yhdysvallat ei liittynyt Interpoliin kuin vasta vuonna 1938, vaikka Yhdysvaltain poliisiviranomainen osallistui epävirallisesti vuoden 1923 kongressiin.Anschlussin jälkeen vuonna 1938 organisaatio kuului natsien Saksan hallintaan, ja komission päämaja siirrettiin lopulta Berliiniin vuonna 1942. Useimmat jäsenet peruuttivat tukensa tänä aikana. Vuosina 1938–1945 ICPC: n presidentit olivat Otto Steinhäusl, Reinhard Heydrich, Arthur Nebe ja Ernst Kaltenbrunner. Kaikki olivat SS:n kenraaleja, ja Kaltenbrunner oli Nürnbergin oikeudenkäynnin jälkeen suoritetun korkeimman joukkueen SS-upseeri.

Toisen maailmansodan päätyttyä vuonna 1945 järjestö elvytettiin uudelleen kansainväliseksi rikostuomioistuimeksi Belgian, Ranskan, Skandinavian ja Yhdistyneen kuningaskunnan virkamiehet. Sen uusi pääkonttori perustettiin Pariisiin, sitten vuodesta 1967 Saint-Cloudiin, Pariisin esikaupunkiin. He pysyivät siellä vuoteen 1989 asti, jolloin heidät siirrettiin nykyiseen sijaintiin Lyoniin.