Poliisin ammatti on monelle jo lapsuuden aikainen haave. Yleensä ajatus poliisiksi ryhtymisestä ei syty yhtäkkiä, vaan se on vuosien harkinnan tulos. Poliisiksi pääseminen ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Haku on monivaiheinen ja poliisiksi pyrkivän vaatimuslista on pitkä. Unelmaansa ei kannata kuitenkaan kuopata vaikkei poliisikouluun hakeminen ensi kerralla tuottaisikaan tulosta. Aina voi yrittää uudelleen.

Suomen Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereella. Kouluun on mahdollista hakea neljä kertaa vuodessa ja ruotsinkieliseen koulutukseen kaksi kertaa vuodessa. Haun ensimmäinen vaihe tapahtuu lähettämällä hakemus netissä. Palveluun kirjaudutaan esimerkiksi pankkitunnusten kanssa ja hakijan kuuluu itse seurata hakuprosessin etenemistä koulun hakijapalvelussa, sillä kaikki mahdolliset lisäkirjeet lähetetään sinne.

Poliisina Suomessa voi toimia pelkästään Suomen kansalaisuuden omaavat henkilöt. Lukio, ammattikoulu tai ylioppilastutkinto pitää olla suoritettuna. Yleinen terveys, näkö ja kuulo pitää olla kaikki kunnossa. Sairauksia voi olla, mutta ne eivät saa häiritä jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi diabetesta tai epilepsiaa sairastava henkilö ei voi toimia poliisin tehtävissä. Suojelupoliisi suorittaa perusteellisen nuhteettomuus tarkastuksen hakijan historiasta. Myös B-luokan ajokortti on pakollinen.

Jos hakuprosessin ensimmäinen vaihe on hyväksytty, hakijalle lähetetään kirje valintakokeeseen osallistumisesta. On tärkeää, että hakija on jo tässä vaiheessa asettanut itselleen tarpeeksi aikaa valintakokeeseen valmistautumiseen. Kannattaa tehdä tarkka aikataulusuunnitelma. Poliisikoulun neljä eri hakuaikaa vuodessa takaavat sen, että jokaisen hakijan on mahdollista löytää aikaa keskittyä täydellisesti hakuprosessiin.

Valintakoe on kaksivaiheinen ja siihen kannattaa valmistautua hyvin. Se sisältää erilaisia tehtäviä kirjoituksesta liikuntaan. Jos hakija onnistuu läpäisemään molemmat valintakokeen vaiheet, on edessä vielä perusteellinen terveystarkastus ja sen jälkeen odotellaan lopputulosta. Jos valintapäätös kouluun pääsystä on hyväksytty, se pitää vastaanottaa kahden viikon kuluessa hyväksytystä päivämäärästä.

Kuinka tulla poliisiksi
Kuinka tulla poliisiksi

Vinkkejä hakemiseen

Poliisikouluun on todella vaikea päästä sisälle. Vaatimukset ovat kovia, onhan poliisin ammatti jo itsessään todella raskasta ja vaativaa työtä, jonka takia jo valintavaiheessa kiinnitetään huomiota hakijoiden kestävyyteen ja työhön sopivuuteen. Sisään voi toki yrittää hakea ilman minkäänlaista harjoittelua, mutta se harvemmin tuottaa tulosta. On parempi käyttää aikaa ja valmistautua perusteellisesti, mikä parantaa hyväksytyksi valitsemisen mahdollisuuksia suuresti.

Kun päätös poliisikouluun hakemisesta on tehty, kannattaa laatia selkeä suunnitelma millä aikataululla sinne hakee ja miten siihen aikoo valmistautua. Valintaperusteita muutettiin vuoden 2018 lopussa ja niihin voi tutustua täällä. Muuten valintakokeet sisältävät kuntotestin, kirjallisuustestin ja soveltuvuustestin. Näihin kaikkiin voi valmistautua ja huomio kannattaa kiinnittää erityisesti niihin asioihin missä itsellä on kehittämisen varaa.

Kaikkiin testin osiin kannattaa valmistautua huolella. Usein miehet eivät stressaa liikaa kuntokokeesta ja naiset suhtautuvat kirjoittamiseen kevyemmin. Kuntokoe on kuitenkin yllättävän raskas ja vaatii paljon peruskuntoa kovempaa kestävyyttä. Sitä varten treenaaminen on kuitenkin helppoa ja monet hakijat voivat helposti lisätä sen päiväohjelmaansa. Kirjoittamiseen sen sijaan täytyy toisten panostaa hieman enemmän, mutta se on myös taito mitä voi parantaa harjoittelemalla.

Soveltuvuuskokeeseen valmistautuminen on hieman hankalampaa, mutta ei sekään ole mahdotonta. Tärkeää soveltuvuuskokeessa on, että hakija olisi oma itsensä. Täydellisen poliisin roolin vetäminen ei yleensä auta, sillä kokeen tekevät ammattilaiset, joilla on hyvä ihmistuntemus ja he näkevät, jos hakija esittää jotain muuta kuin on.

Anna kaikki itsestäsi, kun haet poliisiksi. Unelmien eteen pitää ponnistella ja niiden eteen täytyy tehdä paljon töitä. Tee kaikki treenit ja harjoitukset täysillä. Älä myöskään luovuta vaikket tulisikaan valituksi heti ensimmäisellä hakuyrityksellä. Monet hakijat ovat hakeneet monta kertaa ennen valituksi tulemista. Valmennuskurssit ja elämänkokemus yleensä helpottavat uutta yritystä taas parin vuoden päästä.