Suomen koulutus on kansainvälisesti tunnettua sen korkean tason vuoksi ja Suomen peruskoulutusta pidetäänkin yhtenä maailman parhaimmista koulutuksista.

Suomi on myös maailman ainoita maita, joissa korkeakouluopinnot ovat ilmaisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että koulun lukuvuodesta ei tarvitse maksaa mitään. Ainut kustannus mikä koulusta tulee, on sen välinekustannukset ja mahdolliset elämiskustannukset. Näiden kustannuksien kattamiseksi valtio tarjoaakin opiskelijoille rahallista tukea. Tämä kuulostaakin usein ulkomaalaisten suuhun käsittämättömältä, että opiskelusta ei tarvitse maksaa vaan sen sijaan vastaanottaa rahaa valtiolta. Tämä onkin yksi Suomen hyvinvointivaltion kulmakivistä, jota on tärkeä pitää yllä jatkossakin. Se mahdollistaa opiskelun jokaiselle taloudellisesta tilanteesta huolimatta, joka on maailmassa erittäin harvinaista. Suomen koulutusjärjestelmä alkaa 6-vuotiaana, jolloin siirrytään päiväkodista esikouluun vuodeksi. Tämän jälkeen jatketaan peruskoulun ala-asteille 7-vuotiaana. Ala-aste kestää kuusi vuotta, jolloin 13-vuotiaana siirrytään yläkouluun kolmeksi vuodeksi. Yläkoulu on viimeinen Suomen koulutusvaatimuksen aste. Tämä tarkoittaa, että kaikkien suomalaisten on käytävä koulua vähintään yhdeksän vuotta yläasteen viimeiseen luokkaan asti. Tämän jälkeen taas alkaa vapaus valita. Usein yläasteelta siirrytään joko ammatilliseen koulutukseen tai lukioon, joka on yleissivistävä koulutus. Nämä molemmat koulutukset ovat saman arvoisia, erona on vain ammattikoulun toiminnallisuus lukioon verrattuna. Ammattikoulusta valmistutaan tiettyyn ammattiin, kun taas lukion jälkeen opintoja tulee jatkaa ammattikorkeaan tai yliopistoon. Ammattikoululaisilla on taas mahdollista suorittaa niin sanottu kaksoistutkinto, jolloin he saavat lukion ja ammattikoulutuksen tutkinnot samanaikaisesti. Entisaikoihin ammattikoulua halveksuttiin ja lukiota pidettiin ainoana vaihtoehtona peruskoulun jälkeen. Tämä käsitys on kuitenkin nykypäivänä muuttunut ja nykyään ammattikoulua ja lukiota arvostetaan yhtä paljon. Näiden jälkeen taas halutessaan siirrytään joko ylempiin opintoihin eli yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tai sitten halutessaan jo työelämään. Ammattikoulusta valmistuneet omaavat jo ammatin, joten työelämään siirtyminen ammattikoulun jälkeen on hyvin yleistä. Suomalaiset ovat yleisesti todella hyvin koulutettua kansaa ja noin 70 prosenttia suomalaisista on suorittanut toisen asteen tutkinnon eli on opiskellut peruskoulua pidemmälle. Tämän lisäksi suhteellisen suuri osa on saanut yliopisto tai ammattikorkeatutkinnon. Tähän suurena syynä saattaa olla sen mahdollistaminen jokaiselle. Tällöin ylemmän asteen koulutukseen valitaan oppilaat pääsykokeilla, jolloin jokaisella on tasavertainen mahdollisuus yrittää kouluun sisälle riippumatta sosiaalisesta asemasta. Pääsykokeisiin tarjotaan usein ennakkomateriaalit, joiden perusteella tehdään pääsykokeet. Tämän takia korkeakouluihin hakeminen on yleensä suuri projekti ja pääsykokeisiin luetaan monta kuukautta.

Koulutus Suomessa
Koulutus Suomessa

Aikuiskoulutus

Suomessa järjestetään myös erilaisia ilmaiskoulutuksia aikuisille. Näiden koulutuksien tarkoituksena on edistää ammatillista osaamista eri aloilla, jolloin työntekijöiden panoksesta saa tehokkaampaa. Tästä astui voimaan laki vuonna 2014, jolla jokaisen on oikeus saada ammattitaitoaan edistävää koulutusta vähintään kolme päivää vuodesta. Valtio myös maksaa taloudellista tukea työnantajille koulutusten järjestämisistä. Toinen aikuiskoulutus taas järjestetään työttömille työnhakijoille, joiden työelämään paluuta kannustetaan erilaisten koulutusten avulla. Tällä yritetään ehkäistä kansalaisten jäämistä kotiin tai pitkäaikaistyöttömiksi. Koulutus järjestetään yleensä ammatillisessa koulutuksessa, jolloin aikuisilla on mahdollista saada ammattikoulutus ilmaiseksi usein kahden vuoden opinnoilla. Usein myös aikuisia työttömiä kannustetaan työelämään erilaisilla työelämään valmistavilla koulutuksilla ja oppisopimuksilla. Oppisopimuksella henkilö tekee normaalisti töitä tietyssä paikassa, saaden siitä virallisen ammattitutkinnon. Usein tällöin palkka on hieman pienempi ja työpaikka vastaanottaa erinäistä tukea valtiolta työntekijän kouluttamiseksi.

Tämän kaiken lisäksi järjestetään erilaisia kansanopistojen ja työväenopistojen koulutuksia, joihin on mahdollista mennä muutamana päivänä viikossa parin tunnin ajaksi. Tällaisia koulutuksia ovat muun muassa kielelliset koulutukset, musiikilliset opinnot tai taiteelliset kurssit. Näitä koulutuksia usein käydään vain harrastusmielessä, eikä niistä ole tarkoitusta saada oikeaa ammattia.